Projektering & ritning av din anläggning

Vi projekterar alla typer av bevattning.

Från droppbevattning i rondeller och rabatter i offentliga miljöer till kompletta golfbanor, kyrkogårdar, ridanläggningar eller fotbollsplaner.

Ett ritningsförslag tas fram, baserat på kundens önskemål, förutsättningar och behov.

Eget vatten eller kommunalt? Vi ger förslag på pumpstation alt. tryckstegring.

För att kunna ta fram ett ritningsförslag behöver vi en skalenlig ritning i lämpligt fil-format (JPEG, BMP, DWG eller PDF). Har ni kommunalt vatten eller egen pump, så måste vi också veta dess kapacitet, dvs flöde (l/min) och tryck (bar).

När vi har alla förutsättningar tar vi fram ett förslag med det bäst lämpade materialet, ledningsdragning, placering av spridare, droppslang och ventiler.

Vill ni göra arbetet själva eller få hjälp med installationen?  Vi offererar det ni önskar.

Efterfrågan på våra tjänster är stor, så se till att ha framförhållning.

 

 

Exempel på ritningsförslag till en villaträdgård

Ritning på bevattning