Spridare

KSAB har spridare för alla ändamål. För golfbanan, idrottsanläggningen och annan utemiljö.

Även om RainBird och Perrot är de två produktmärken vi lagerhåller har våra installatörer stor erfarenhet av de flesta märken som finns på marknaden.

Fler produkter hittar du i vår webbshop>>

SLAGARMSSPRIDARE
Har du problem med smutsigt vatten eller hård vind?
Slagarmsspridare kan då vara lösningen och KSAB är ensam
om att leverera dessa kvalitetsspridare i Sverige.
LVZA
TRITON-1 TRITON (FAIRWAYMODELL)

• Huset i armerad plast
• Kastradie upp till 38 meter
• Flöde 4.6 till 27.4 m3/tim
• Arbetstryck: 3 till 7 bar
• Invändig gänga 1.5″ (40 mm),
höjd 450 mm, pop-uphöjd 98 mm
• Mindre vindkänslig
• Snabbare rotation
• Smutsigt vatten är inga bekymmer.
• Finns som fullcirkel och sektor,
inbyggd elventil eller block.

ROLLCAR T-V FRÅN PERROT
Perrots Rollcar T-V bevattnar och rör sig helt
självständigt. Används framförallt på stora grönområden
och idrottsplaner. Regntåget börjar röra på sig så fort
vattentillförseln slås på, och rör sig sakta längs den
utdragna wiren. Regntåget stannar och bevattningen
stoppas när den når wireänden.
rollcartv
ZE30 SPRIDARE PÅ STATIV
Perfekt vid nyetablering av grönytor, när du inte
önskar en permanent automatisk bevattning. Med
standardmunstycke får den en kastradie på 16,5
meter. Stativ inkusive ZE 30W-spridare.