Droppbevattning

Droppslang till häckbevattning

Sparar vatten, minskar risken för erosion, lätt att installera och energisnålt!

Droppslangar har droppmunstycken på specifika avstånd, vanligast c/c 30 eller 40 cm, och vid varje munstycke så kommer de således vatten droppar i ett kontrollerat flöde, ca 2l/tim. Detta långsamma flöde gör att jorden enkelt hinner ta tillvara på allt vatten och allt vatten hamnar där det ska, dvs vid plantornas rotsystem! Ingen onödig vattenförbrukning, liten risk för övervattning och därmed undviks också jorderosion. Droppbevattning är framförallt anpassat för rabatter, häckar och träd, men har också med stor framgång använts inom golfen till att hålla liv i bunkerkanter.

KSAB arbetar enbart med tryckreglerad droppslang. Detta innebär att varje droppmunstycke levererar exakt samma mängd vatten, oavsett om man befinner sig 1 eller 100 meter ifrån vattenanslutningen. Jämn bevattning välmående vegetation!