Automatik

Elventiler: Vad är det? Ventilen är som en vattenkran, som öppnar på kommando från automatikskåpet. När den får signal att öppna så fylls vattenledningarna med vatten och det börjar spruta vatten ur era spridare. Har man inte tillgång på ström kan elventilerna styras med hjälp av 9 volts batterier. Perfekt i exempelvis rondeller.

Automatik: Här ställer du in hur många minuter varje elventil ska vara öppen, vilka dagar och vid vilken tidpunkt. De minsta skåpen har utrymme att styra 4 elventiler medan de största kan styra upp till 200! Automatikskåpet placeras antingen inomhus eller utomhus och från automatikskåpet grävs det ner signalkabel till respektive elventil.

Har man inte tillgång till nätanslutning så har vi även elventiler som kan styras via batteridrift!