PARK & TRÄDGÅRD

Vi projekterar, installerar och servar bevattning för både privata trädgårdar, bostadsrätter och offentliga miljöer. Vi har också ett antal återförsäljare bland trädgårdsanläggningsfirmorna som vi hjälper med projektering och de själva gör bevattningsinstallationen. Finns det intresse att lära sig mer om denna typ av bevattning, så ordnar vi också utbildning. Bevattningsprodukterna som används är anpassade till trycket i det kommunala ledningsnätet, och därför behöver man sällan investera i tryckstegringspumpar.

Fördomarna om automatisk bevattning är många, gamla fördomar om att det är ”dyrt, slöseri med vatten och krångligt att sköta” är långt ifrån sanningen!

1. Ni vattnar på natten= minimal avdunstning!
2. Även om ni åker på semester så behöver ni inte vara oroliga för att ett er vegetation ska torka sönder. Skulle det börja regna så ser regnsensorn till att den automatiska bevattningen inte går igång.
3. Det är inte dyrt! Begär kostnadsförslag från oss, ni kommer bli förvånade! Dessutom: Spara vatten, spara tid och skapa vackrare trädgård.
4. Töm er bevattningsanläggning på vatten innan vintern, och garanterat kommer den fungera bekymmersfritt i många år.