Nordanby Äng

När det gäller lekparker har KSAB konstgräs samlat på sig en hel del erfarenhet genom åren. Den här gången är det Västerås tur att få fina, och förmodligen välbesökta, grönytor.

KSAB kommer under sommaren hjälpa till med bevattning, konstgräs och skyltar i den nya lekparken Nordanby Äng. Vi kommer använda både droppslangar och rotvattnare (RWS) i parken för ett mer diskret intryck. Dessa system sparar vatten, minskar risken för erosion, är lätt att installera och är energisnåla!

  • Bevattningen gör att träd och växter håller sig gröna och fina för ett trevligare intryck.
  • Konstgräs passar utmärkt till projekt som detta eftersom barnen kan leka utan att behöva bli leriga.
  • Skyltar kommer sättas upp för vägvisning.

Mer information och bilder kommer läggas upp under resans gång!

 

Nordanby Äng2