RainBird

 

KSAB är även återförsäljare av Rain Bird. Rain Bird är den absolut största tillverkaren av bevattningsprodukter, med utrustning för såväl rabatter, trädgårdar, parker, idrottsplatser och golfbanor.
Vi har de mest förekommande produkterna på lagret i Västerås, och snabba leveranser från Europalagret.

 

rblogo_pms347