Helrenovering i Frustuna församling

frustuna2015
I september avslutades det sista jobbet på Frustuna församlings nya bevattningsanläggning. Frustuna är en gammal kyrkogård (med anor från medeltiden) och man använde innan nybyggnationen flyttbara spridare, vilket var mycket tidskrävande, och gjorde det dessutom svårt att få en jämn nederbörd. Man ville även förbättra kvaliteten på de bevuxna ytorna, och vände sig därför till KSAB. Totalt sett var detta en installationav 136 st Falcon Stainless Steel-spridare från Rain Bird.