Bevattning av green

Golfbanebevattning
Greenen är banans viktigaste område: med bra greener är de flesta spelare nöjda. Därför också viktigt att ha en fullgod bevattning som underlättar skötseln och ser till att greenerna får det vattenbehov de verkligen behöver. Idag finns det två vanliga system som används för greenbevattning (missa inte KSABs GREENPAKET längst ner på sidan):

BLOCKSYSTEM: Samtliga spridare styrs av en gemensam elventil. Denna ventil öppnar på signal från automatiken, och då öppnar spridarna, dvs alla spridare går lika länge.

Fördelar: Initialt billigare att anlägga, samt något mer lättskött- håll rent runt spridarna och se till att elventilen är funktionsduglig.
Nackdelar: Lika mycket vatten på hela ytan. Ofta har en green olika stort bevattningsbehov på olika områden, högpunkter behöver mycket och lågpunkter mindre. Många banor vill dessutom blanda fullcirkelspridare med sektorspridare, vilket inte är att rekommendera i ett blocksystem.

Förslag på spridare i blocksystem:
Fullcirkel: Hydra-S H, kastradie 15 till 25 meter
Sektor: Hydra-S W H, kastradie 15 till 25 meter

VALVE IN HEAD-SYSTEM: Samtliga spridare styrs av en individuell inbyggd elventil i respektive spridare. Du kan från automatiken själv bestämma hur länge varje enskild spridare ska gå.

Fördelar: Du kan trimma in bevattningen på ett helt annat sätt. Varje specifikt område på respektive green kan få just den vattenmängd den behöver. Du kan utan problem blanda fullcirkel- och sektorspridare på samma green! Du spar vatten och har enklare för att skapa en riktigt bra spelyta.
Nackdelar: Dyrare initialt.

Förslag på spridare i Valve in Head-system:
Fullcirkel: Hydra-S VAC, kastradie 15 till 25 meter
Sektor: Hydra-S W VAC, kastradie 15 till 25 meter 

hydra-m_vac

Observera: Alla Perrots spridarmodeller med W i benämningen är sektorspridare.

KSABs GREENPAKET: Ersätt era gamla slagarmspridare mot moderna vattenkylda turbinspridare, och få bästa möjliga spridningsbilder och täckningsgrad på era greener. KSAB säljer förmonterade paket för detta ändamål, SPARA TID! I paketet ingår:

1. Spridare modell Hydra-S, med 6 mm (18 m) eller 7 mm (19,5 m munstycke.)
2. Swing joint. Förenklar installationen, men framförallt underlättar den all framtida spridarjustering!
3. Slangkoppling till antingen PEM 32 eller PEM 40 slang.