Bevattning av fairway

800irrigationlag

Det är här de stora mängderna vatten förbrukas. Därför också viktigt att se till att man har en bevattning med bra förband för att hålla nere på vatten- och energiförbrukning. En enkelradig fairwaybevattning förbrukar 35-50% mer vatten än motsvarande dubbelradiga system! För er som har banor som ofta är utsatta för mycket vind, rekommenderar vi att i första hand välja slagarmsspridare. Finns både som block- och Valve-in-Head-modeller. Nedan följer de vanligaste typerna av fairwaybevattning.

1. Blocksystem: Spridarna styrs av en elventil. Vanligast är 2-3 spridare/ elventil. Har man ett dubbelradigt system så brukar de spridare som ligger sida vid sida styras av samma ventil.

Fördelar: Mer lättskött, all elektronik finns samlat i ventilbrunnar.  Håll rent runt spridarna och se till att elventilen är funktionsduglig.
Nackdelar: Lika mycket vatten på hela ytan. Ofta har en fairway olika stort bevattningsbehov på olika områden, högpunkter behöver mycket och lågpunkter mindre. Momentant krävs det mycket vatten, viktigt att stamledningarna har ordentliga dimensioner för att inte riskera för höga tryckförluster.

Förslag på spridare och elventil i blocksytem:
Fullcirkel: Hydra-M block, kastradie 20 till 29 meter
Slagarm fullcirkel: LVZR , kastradie 19 till 36 meter,lvzr
Elventil: Perrot MVR 2”, med tryckreglering för optimalt flöde och tryck

2. Valve in Head-system: Samtliga spridare styrs av en individuell inbyggd elventil i respektive spridare. Du kan från automatiken själv bestämma hur länge varje enskild spridare ska gå.

Fördelar: Du kan trimma in bevattningen på ett helt annat sätt. Varje specifikt område på respektive fairway kan få just den vattenmängd den behöver. Du kan utan problem blanda fullcirkel- och sektorspridare på samma fairway! Du spar vatten och har enklare för att skapa en riktigt bra spelyta.
Nackdelar: Dyrare initialt. Mer elektronik. Kräver att man har en genomtänkt bevattningsstrategi när man programmerar sitt styrsystem för att utnyttja sin bevattning maximalt.

Förslag på spridare i Valve in Head-system:
Fullcirkel: Hydra-M VAC, kastradie 20 till 29 meter
Slagarm fullcirkel: LVZR VAC, kastradie 19 till 36 meter