Bro Galopp, ett jätteprojekt

brogalopp
KSAB Bevattning har fått det hedersamma förtroendet att installera bevattningen på ersättningsanläggningen till Täby Galopp! Här ska över 400 spridare ner i backen på en gräs- respektive sandbana. På gräsbanan valde vi slagarmsspridare LVZR W VAC med 32 meters kastradie, och på sandbanan blev det turbinspridare modell Hydra-M W VAC. Alla spridare är individuellt styrda med respektive decoder väl skyddad i spridaren!
Styrsystemet blir Perrots mycket lätthanterliga Satellite, där man enkelt kan styra anläggningen från valfri PC eller via smart phones!

Pumpstationen som ingår blir den största station som vi hittills tillverkat själva. 3st Volk SB 90-4 + jockeypump med en kapacitet på 300m3/tim, där samtliga pumpar är frekvensstyrda.
Projektet påbörjas under hösten 2014 och färdigställs under 2015.