Bevattning av sopanläggning

Norrköpingsåtervinning2015
KSAB har i ett tidigare projekt monterat nät på Ragnsells sopstation Häradsudden i Norrköping. Nu går projektet vidare till bevattningsavdelningen som fått i uppdrag att installera bevattning av kompostanläggningen. I kompostprocessen kan höga temperaturer utvecklas och bevattningen ska då sättas in för att förebygga bränder. Bevattningsprojektet innefattar utöver stamledning, brandposter och spridare, även en varvtalsstyrd pumpstation. Häradsudden är den första av Ragnsells sopstationer som ska byggas om. Faller det väl ut, kan ytterligare 12 anläggningar komma i fråga för ombyggnad.